Tagasi nimekirja Teenuse info
Maavara või maavarana arvele võtmata kivimi ja setendi võtmise loa andmine
Väikesaartel kaevandamine
Ei

Maavara ning maavarana arvele võtmata kivimit ja setendit on püsiasustusega väikesaare kohaliku omavalitsuse üksusel või tema volitatud isikul õigus sellel püsiasustusega väikesaarel asuvalt kinnisasjalt võtta kaevandamisloata kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmise eesmärgil (MaaPS 100).

Püsiasustusega väikesaarte nimekiri on välja toodud püsiasustusega väikesaarte seaduse §-s 2.

15.07.2020
Luba
Keskkonnaamet
Kaevandatud maa korrastamise kohustus