Tagasi nimekirja Teenuse info
Paikse heiteallika käitleja registreerimine
Paikse heiteallika käitleja registreerimine
Ei

Registreering väljastatakse paikse heiteallika käitlejale, kellel puudub õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omamise kohustus, kuid kes ületab kehtestatud künniseid.

Keskkonnaametis registreeritakse paikse heiteallika käitaja tegevus, kui:
  1) tema põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel ületab 0,3 MWth, kuid on väiksem kui 1 MWth;
  2) tema põletusseadme soosjussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem ja põletusseade töötab alla 500 töötunni aastas;
  3) tema terminali või tankla summaarne naftasaaduste, muude mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 tähenduses) laadimiskäive aastas on suurem kui 2000 m3, kuid väiksem kui 10 000 m3.

Lisainfo on leitav Keskkonnaameti kodulehelt.

01.09.2021
Registreering
Keskkonnaamet
Keskkonnaaruandluse kohustus