Tagasi nimekirja Teenuse info
Kiirgustegevusega seotud aruande kontrollimine
Loakohustused
Ei

Kiirgusseaduse § 241 kohaselt vastutab kiirgustegevusloa omaja kiirgusseaduses ja loa tingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest, et tagada kiirgusohutus ning töötajate kaitse mis tahes loa omaja valduses oleva kiirgusallika või tegevusega seotud kiirgusolukorras.

 

Kiirgustegevusloa omaja esitab Keskkonnaametile vastavalt kiirgustegevusloas määratud tingimustele:

  • kiirgusseire aruanne,
  • radioaktiivsete jäätmete ja heidete inventuuri aruanne,
  • kiirgusallika, kontrolli- ja/või jälgimisala kiirgusseire tulemused,
  • muud loaga sätestatud aruanded.

 

Kiirgustegevusloaga määratud kohustused saab esitada plokis KOHUSTUSED > Vaata loa kohustuse aruandeid > Alusta täitmist.

 

Kiirgusseire aruanne

 

Kiirgustegevusloa omaja korraldab kiirgustöötajate isikudooside seiret ning seireandmete esitamise doosiregistrisse, kui kiirgustegevusloa tingimustes ei ole määratud teisiti.

 

Kiirgustegevusloa omaja esitab Keskkonnaametile keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu iga aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks kokkuvõtte kiirgustöötaja saadud kutsekiirituse doosi kohta, mis peab sisaldama vähemalt andmeid nagu kiirgustöötaja ees- ja perekonnanimi, kiirgustöötaja kategooria, aastas saadud kutsekiirituse doos (mSv).

 

Abimaterjalid:

Kiirgusseire aruande esitamise juhend

Kiirgustöötajate isikudooside hindamise juhend

 

Kiirgusallikate inventuuri aruanne (Aastaaruanne)

 

Kiirgustegevusloa omaja on kohustatud pidama iga tema vastutusel oleva kiirgusallika ja radioaktiivse jäätme, selle asukoha ja üleandmise kohta arvestust ning tegema üks kord aastas kiirgusallikate ja radioaktiivsete jäätmete inventuuri.

 

Kiirgusallikate inventuuri aruanne tuleb esitada Keskkonnaametile eelmise aasta kohta 1. märtsiks ning see on kohustuslik kõikidele, kellele on väljastatud kiirgustegevusluba kiirgusallika kasutamiseks või hoidmiseks.

 

Ühe loa kohta esitatakse üks aruanne. Kui aruandeaastal kehtis loast mitu verisooni (st toimus loa muutmine), siis esitatakse aruanne viimase kehtinud perioodi kohta. Inventuuri aruanded on infosüsteemis KOTKAS eeltäidetud kujul, vastavalt kiirgustegevusloale kantud andmetele.

 

Aastaaruannet saab esitada plokis AASTAARUANDED > Lisa aastaaruanne

 

Abimaterjalid:

Aastaaruande esitamise juhend

01.03.2019
Keskkonnaamet