Tagasi nimekirja Teenuse info
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmine ja haldamine
Jahipiirkonna kasutusõiguse luba
Ei

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba antakse tulenevalt jahiseaduse §-dest 14 ja 15 konkreetse jahipiirkonna kasutamiseks.

 

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba on õigus saada:


  1) Eestis registreeritud juriidilisel isikul;
  2) riigiasutusel.

 

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba antakse tingimusel, et loa taotlejal on samas jahipiirkonnas kinnisasi või vähemalt ühe samas jahipiirkonnas kinnisasja omava maaomanikuga kirjalik kokkulepe jahindustegevuse korraldamiseks tema kinnisasjal.

 

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmine otsustatakse kahe kuu jooksul nõuetekohaste taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja tegevusloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra. Täiendav info on leitav Keskkonnaameti kodulehelt https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/jahipidamine/jahipiirkonnad-ja-jahindusnoukogud.

 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise juhise infosüsteemis KOTKAS leiad siit.

Alates 01.06.2013 on „Riigilõivuseaduse“ § 129 kohaselt:

  • riigilõiv jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise läbivaatamise eest  100 eurot.
01.01.2023
Luba
Keskkonnaamet