Tagasi nimekirja Teenuse info
Tuulepargi teatise esitamine
Tuulepargi teatis
Ei

01.07.2023 jõustuva KeTS redaktsiooniga kehtestatakse tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu ja nõue tuulepargi valdajal esitada kord kvartalis deklaratsioon keskkonnaotsuste infosüsteemi (KOTKAS) kaudu. Selleks, et tuulikutasu maksja saaks deklaratsioone esitada, tuleb Keskkonnaametile esitada teatis.

Tuuleelektrijaama valdaja esitab keskkonnaotsuste infosüsteemi niisuguse tuulepargi andmed, mille eest on kohustus tasuda tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu, viie päeva jooksul tuuleelektrijaama ehitamise alustamise teatise ehitisregistris registreerimisest arvates.

Tuulepargi teatise esitamise kohta info ja juhendi leiab siit.

01.07.2023
Keskkonnaamet