Tagasi nimekirja Teenuse info
Keskkonnatasu deklareerimine
Deklaratsioonid
Ei

Keskkonnatasu deklareerimise kohustus on kõigil, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Ka neil, kellel keskkonnaluba puudub.

Keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise tähtaeg on aruandekvartalile järgnev 17. kuupäev. Kui 17. kuupäev jääb puhkepäevale, siis deklareerimise ja tasumise tähtajaks on sellele järgnev esimene tööpäev. Õigeaegselt maksmata keskkonnatasuga kaasneb intress 0,06% päevas.
Sissejuhatav videojuhend tasude deklareerimise kohta.

Esitada saab:
  1. vee erikasutusõiguse tasu deklaratsiooni juhend
  2. välisõhu saastetasu deklaratsiooni juhend; abikalkulaatorid juhend; lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-de) deklareerimise juhend (määruse nr 75 09.03.2019 redaktsioon)     
  3. veesaastetasu deklaratsiooni juhend
  4. saastetasu deklaratsioone jäätmete kõrvaldamisel juhend
  5. loata tegevusega seotud deklaratsioone (välisõhu ja vee valdkonnas) juhend
  6. maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni juhend
  7. tuulepargi tasu deklaratsiooni juhend


Deklaratsiooni koostamisel tuleb sisestada vaid keskkonnakasutuse andmed ja elektrooniline vorm genereerib automaatselt keskkonnatasu summa. Kui arvutus(ed) on koostatud, siis saab “ühe nupuvajutusega” deklaratsiooni esitada ning edasi peab vaid hoolitsema selle eest, et Maksu- ja Tolliametis asuval ettemaksukontol oleks piisavalt vahendeid deklaratsiooni alusel tekkinud rahalise nõude katmiseks.
31.03.2019
Keskkonnaamet