Algab keskkonnaaruannete esitamise periood
02.01.2024 07:00

Algamas on keskkonnaaruannete esitamise periood:

- jäätmearuande esitamise tähtaeg on 31.01.2024

- välisõhu aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2024

- veekasutuse aruande esitamise tähtaeg on 15.02.2024

 

Aruandeid saate esitada sisse logituna KOTKAS infosüsteemi (https://kotkas.envir.ee) menüüvalikus ARUANDED.

Juhendmaterjalidega saate tutvuda SIIN.

Aruande esitamisel tekkiva küsimuse saate edastada sisselogituna KOTKAS infosüsteemist Esita küsimus vormi kaudu.

!!! Aastaaruandluse esitamise perioodiga seoses on spetsialistide töökoormus tavapärasest suurem ning teile vastatakse pöördumise esitamise järjekorras esimesel võimalusel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.   

Juhime tähelepanu, et keskkonnatasude seadusest § 20 lg 5 välja toodud saastetasumäärade kahekordset vähendamist rakendatakse vaid juhul kui vee erikasutaja on esitanud veeloa andjale veeseaduse § 195 lõikes 1 nimetatud aruande õigeaegselt ja nõutud andmete ulatuses.

 

Täname Teid õigeaegselt esitatud aruannete eest!

 

 --------------------------------------------------------------

 

Начинается период годовых отчётов:

- срок отчёта об отходах 31.01.2024

- срок отчета об атмосферном воздухе 31.01.2024

- срок отчета об водопользовании 15.02.2024

 

Вы можете отправлять отчеты, войдя в информационную систему KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) в пункте меню ARUANDED.

Прочитать учебные материалы и обучающие видео ЗДЕСЬ.

 

Задать вопросы, которые могут возникнуть при отправке отчета, можете через форму Esita küsimus в KOTKAS.

!!! В связи с периодом годовых отчетов нагрузка специалистов выше, чем обычно. Вам ответят при первой возможности, но не позже чем в течении 5 рабочих дней.

Обращаем ваше внимание, что предусмотренное в части 5 статьи 20 Закона о платах за окружающую среду двойное снижение ставок платы за загрязнение применяется только в том случае, если водопользователь своевременно и в необходимом объеме представил лицу, выдающему разрешение на водопользование, отчет, указанный в части 1 статьи 195 Закона о воде.

 

Благодарим Вас за своевременно поданные отчёты!