Veesaastetasu deklareerimisel seirearuannete andmete keskmistamine
29.12.2023 11:08

Keskkonnatasude seaduse § 32 lg 64 järgi arvutatakse veesaastetasu keskkonnaloas märgitud seiretihedusega võetud kõikide veeproovide analüüsitulemuste alusel. Seega kui väljalaskme seiretihedus on nt üks kord kuus, tuleb veesaastetasu deklareerimisel igakuised seiretulemused keskmistada.

Keskkonnaamet palub esitada keskkonnaloaga määratud kohustuslike seirekohustuste andmed tähtaegselt ja seejärel deklareerida veesaastetasu seirearuannete andmete alusel.

Alates 01.01.2024 muutub lihtsamaks seirearuannete andmete kandmine veesaastetasu deklaratsioonile. Kui olete esitanud seirearuanded ja alustate veesaastetasu deklaratsiooni täitmist, siis kuvatakse teade küsimusega: Kas soovite eeltäita deklaratsiooni seirearuannete alusel? Vajutades „Jah“:

  1. Kuvab nimekirja kõigist veesaastetasu deklareerimiseks sobivatest seirearuannetest, kus on välja toodud seireperiood, seirearuandele kantud väljalaskmed, seiratud saasteained ja -näitajad.
  2. Kui nimekirjas toodud seirearuandes puudub kohustuslik seiratav saasteaine või -näitaja ja/või väljalask, siis kuvatakse puuduvad andmed iga seirearuande märkuste lahtris.
  3. Kui seiratava saasteaine sisaldust mõõdetakse ühikuga mikrogr/l, siis seirearuande deklaratsioonile kandmisel teisendatakse sisaldus automaatselt deklareeritava ühikuga mg/l ja täpsusega kuni 6 komakohta.
  4. Deklaratsiooni all on leitav deklaratsiooni ja seirearuannete võrdlustabel, kus on lihtsalt eristatav, mis on saasteainete ja -näitajate sisaldus deklaratsioonil ja seirearuannetel ning milliste seirearuannete andmed on deklaratsioonile keskmistatult kantud.


Seirearuannete veesaastetasu deklaratsioonile keskmistamise juhend on leitav Keskkonnaameti kodulehelt.

KeA keskkonnatasuosakond