KOTKAS uuendused 14.3.2024
13.03.2024 15:37
KOTKASes toimub süsteemikatkestus 13. märtsil alates kell 17 ja KOTKAS on töökorras neljapäeva, 14. märtsi hommikuks.

Uuendatud infosüsteemi KOTKAS tutvustavat infotunni salvestust 8. märtsist 2024 saab vaadata siin.

Hooldustööde käigus viiakse infosüsteem KOTKAS uuele tehnilisele platvormile. KOTKAS kasutajaliidese senised lahendused on loodud aastal 2015 ja vajasid seetõttu uuendamist. On väga oluline, et KOTKAS oleks jätkusuutlik ja edasi arendatav, kuna uusi äriteenuseid lisandub pidevalt, näiteks viimaste teenustena jahipiirkonna kasutusõiguse luba ja tuulepargi teatis, samuti täiendatakse pidevalt juba olemasolevad teenused.

Keskonnaameti üheks peamiseks prioriteediks on teenuste selguse ja lihtsuse tagamine ning uue disaini kavandamisel seadsime eesmärgiks kasutajamugavuse. Uuendatud süsteem on lihtsasti navigeeritav ning kliendi jaoks muutus taotluste esitamine lihtsamaks.

Mugavama kasutamise tagab uus ja tänapäevane kujundus, mille loomisel arvestati ka vaegnägijate vajadustega. Parandatud on mobiilisõbralikkust.

Nüüd saab taotluste esitamisel valida vajaliku valdkonna (jäätmed, õhk, vesi, maapõu, kiirgustegevus, tuulikud, sõnnik ja jahipidamine) ning edasi kuvab süsteem üksnes sellele valdkonnale omaseid lubasid, teatiseid ja registreeringuid.

Samuti võimaldab uus disain lihtsamini üles leida oma kohustusi, deklaratsioone, menetlusi ja aruandeid - kõik sisselogitud kasutaja lubadega seotu on leitab põhimenüü punkti Minu asjad alt.

Uuendatud on ka Kohustuste moodulit, mis võimaldab paremat ülevaadet loa omaja kohustustest ja lihtsustatud on nende täitma asumine süsteemis.

Klientidel on võimalik anda läbi süsteemi tagasisidet uuendustele ja teha parandusettepanekuid. Tagasisidet saab saata otse infosüsteemis täites pärast teenuse kasutamist ilmuvat tagasisideküsimustikku. Keskkonnaamet on tänulik kõigi parandusettepanekute eest ja arvestab nendega vastavalt võimalustele.

KOTKAS meeskond