15.04.2024 muutub jäätmete ladustamise tagatise suuruse arvutuse hinnakiri
09.04.2024 10:03

Keskkonnaamet vaatas koostöös Eesti Ringmajandusettevõtete Liiduga üle ning korrigeeris alates 2021. aastast kehtinud ladustamise tagatise suuruse arvutamiseks kehtestatud erinevate jäätmeliikide käitluskulude hinnakirja. Uus hinnakiri hakkab kehtima alates 15.04.2024.

Kui isiku jäätmekäitlusalase tegevusega kaasneb jäätmete ladustamine, tuleb koos keskkonnakaitseloa taotlusega esitada ladustamise tagatise arvutustabel.

Lisainfo leitav: Ladustamise tagatis | Keskkonnaamet.

KeA jäätmebüroo