01.07.2024 muutuvad keskkonnakaitselubade riigilõivud
12.06.2024 09:00
Keskkonna- ja kompleksloa taotluste riigilõivumäärad muutuvad. Uued määrad kehtivad kõigile alates 01.07.2024 esitatud esma- ja muutmistaotlustele.
Rohkem infot Keskkonnaameti teenuste riigilõivude kohta
leiab Keskkonnaameti kodulehel: Kiirgustegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 630 eurot. Kiirgustegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest kiirgusseaduse § 78 lõike 1 punktis 1, 4, 5 või 7 sätestatud kiirgustegevuse muudatuse korral tuleb tasuda riigilõivu 315 eurot.

Jäätmete riikidevahelise veo loa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 520 eurot.

Maavara geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 1060 eurot.

KOTKAS meeskond