Alanud on jäätme, veekasutuse ning välisõhu saastamisega seotud aastaaruannete esitamise periood
04.01.2021 12:18

Keskkonnaamet tuletab meelde, et alanud on keskkonnakasutusega seonduvate aastaaruannete esitamise periood, mille kaudu kogutakse üleriigiliselt vajalikku keskkonnaalast informatsiooni. Kogutud andmete alusel valmib Eesti keskkonnaseisundi ülevaade ning koostatakse rahvusvahelisi ning siseriiklikke aruandeid ja teabematerjale.

 

-              Jäätmearuande esitamise tähtaeg 31.01.2021

-              Välisõhu saastamisega seotud aruande esitamise tähtaeg 31.01.2021

-              Veekasutuse aruande  esitamise tähtaeg 15.02.2021

 

Tehnilistes küsimustes aitab klienditugi [email protected] ja sisulistes küsimustes valdkonna spetsialist Keskkonnaametist

 

Keskkonnaamet tänab teid õigeaegselt esitatud aruannete eest.