1. jaanuarist 2021 jätkavad Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon koos ühe asutusena. Ühendasutuse nimi on Keskkonnaamet.
06.01.2021 13:40
Hea koostööpartner!

Keskkonnaameti ülesandeks on Eesti riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitika ellu viimine ning looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide täitmise kontrollimine. Samuti osaleb Keskkonnaamet keskkonnavaldkonda reguleerivate õigusaktide ja teiste ametlike dokumentide väljatöötamises ning täiustamises.
 
Meie tegevusväli ja teenuste pakett on väga lai. Endiseks jääb põhimõte, et asume klientidele lähedal. Kuigi ametlik postiaadress on Pärnus, on Keskkonnaameti 28 kontorit kõikjal üle Eesti. Meie regionaalne tööjaotus (varasem Põhja, Lõuna ja Lääne regioon) küll sellisel kujul kaob, kuid kõik meie teenused, esindatus piirkondlikes koostöökogudes ning maakondlikud järelevalveüksused säilivad. Praegu on viiruseleviku tõttu meie kontorite külastamine võimalik siiski vaid eelneval kokkuleppel.
 
Uuest aastast võtsime kasutusele ühe klienditeeninduse telefoninumbri 662 5999. Sinna on oodatud päringud kõikvõimalikel Keskkonnaametiga seotud teemadel.
 
Keskkonnarikkumistest ja juhtumitest saab 1. jaanuarist 2021 teatada riigiinfo telefonile 1247. Nimelt koondas Häirekeskus nende hallatavad abi- ja infotelefonid – sealhulgas keskkonnainfo telefoni 1313 – ühe numbri alla. Esialgu jääb paralleelselt 1247-ga mõneks ajaks toimima ka number 1313. Ühtset numbrit on lihtne meeles hoida – see on 1 number, kuhu saab helistada 24/7. Numbrile 1247 helistamine on tasuta.
 
Ühendameti loomisel sai eesmärgiks seatud, et seda ei tehta pelgalt riigireformi jaoks ja vormiliselt. Ühinemine pidi olema sisuline: eesmärk oli saavutada tugevam valdkondlik kompetents ja terviklik valdkonnaülene vaade. Tervikteenuse vaade aitab muu hulgas kaasa sellele, et lubade menetlemine ja järelevalve ei tõlgendaks õigusakte eri viisidel.
 
Kõigest sellest, mis uuel aastal veel ees ootab, saab lähemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.
 
Kõik muudatused võtavad aega. Seega võib ka uue Keskkonnaameti töös olla esimestel nädalatel väikesi takerdumisi, kasvõi meie infokanalites. Oleme väga tänulikud, kui annate meile tagasisidet, nii saame vead kiiresti avastada ja parandused ellu viia.
 
Head uut aastat ja hea koostöö jätku soovides

Keskkonnaamet