Alanud on kiirgusseire aruannete ja kiirgusallikate inventuuri andmete esitamise periood.
18.01.2021 11:48

Keskkonnaamet tuletab meelde, et alanud on iga-aastane kiirgusseire aruannete (kohustused) ja kiirgusallikate inventuuri andmete (aastaaruanded) esitamise periood.

 Juhime kiirgustegevusloa omanike tähelepanu, et 2020. aasta kiirgusseire aruannete ja  kiirgusallikate inventuuri andmete  esitamise tähtaeg on vastavalt kiirgustegevusloas määratud tähtajale 1. märts 2021 ning infosüsteemis KOTKAS kuvatav tähtaeg 15. jaanuar 2021 on tehniline viga.

 Vabandame tekkinud segaduse pärast ning palume kiirgusseire aruannete esitamisel lähtuda kiirgustegevusloas määratud tähtaegadest.

 Täiendav informatsioon kiirgusseire aruannete ja kiirgusallikate inventuuri andmete kohta on üleval Keskkonnameti kodulehel:

Aastaaruanne (kiirgusallika inventuuri tulemused): https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kiirgus/kiirgustegevusluba/kiirgusallikate-inventuur-aastaaruanne

Kiirgusseire aruanne (nt kokkuvõte kiirgustöötaja aastase saadud kutsekiirituse doosi kohta): https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kiirgus/kiirgustegevusluba/kiirgusseire-aruanne