Muutunud on finantstagatise arvutamise hinnakiri
13.04.2021 09:40

Keskkonnaamet koostöös Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu ja Keskkonnaministeeriumiga on üle vaadanud ja uuendanud finantstagatise arvutamise hinnakirja. Muutunud on näiteks ohtlike jäätmete hinnad ning lisandunud uusi jäätmeliike, mida varasemalt hinnakirjas ei olnud.

Keskkonnaamet rakendab muudetud hinnakirja järgmiselt:

Taotlused (ka muutmised)

Kehtiv garantii pangast 1 aastaks Kehtiv garantii pangast kehtib rohkem kui 1 aastaks Riigi kontole kantud tagatis (deposiitkonto)
Uue hinnakirja alusel Uue garantii esitamisel tuleb arvutada uue hinnakirja järgi ning esitada Keskkonnaametile Hiljemalt 3 aastat pärast esimese garantiikirja saamist, tuleb esitada uus arvutus uue hinnakirja järgi Keskkonnaametile Hiljemalt 3 aastat pärast deposiitkontole kandmist, tuleb esitada uus arvutus uue hinnakirja järgi Keskkonnaametile

 
Finantstagatise uuendatud arvutustabeliga saate tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.