Keskkonnaregistreeringuid saab nüüd taotleda mugavalt ja paberivabalt.
01.09.2021 12:11

Keskkonnaamet avas keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS uue teenuse, mille kaudu saab lisaks teistele keskkonnakaitselubadele taotleda ka keskkonnaregistreeringuid. Veebiteenuse kaudu saavad ettevõtjad registreeringud kiiremini, kuna kolmandik neist tehakse automaatselt.

 Keskkonnakaitseluba peab olema ettevõtetel, kes soovivad kasutada loodusvarasid või kelle tegevus saastab keskkonda. „Lubadega määratakse ettevõtetele nõuded loodusvarade säästlikuks tarbimiseks. Samuti aitab lubadega seatud nõuete täitmine hoida saastet normide piires,“ selgitas Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja Rein Kalle.

 Keskkonnakaitselubasid on kolme liiki: kompleksload, keskkonnaload ja registreeringud. Keskkonnaregistreeringuid antakse väikese keskkonnamõjuga tegevustele, selle alusel tegutsev ettevõte ei pea maksma riigilõivu ega saastetasu. Näiteks on registreeringut vaja väikestele katlamajadele ja tanklatele, aga ka pinnase või küttesüsteemi veekogusse paigaldamiseks või jäätmete vedamiseks. Keskkonnaregistreeringut vajavate tegevuste kohta saab lähemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehelt (jäätmekäitleja registreering, õhuvaldkonna registreering, veevaldkonna registreering).

 Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja Rein Kalle sõnul on lubade taotlejatele oluline, et menetlused käiksid kiiresti. „Seetõttu otsustasime infosüsteemi arendada nõnda, et lihtsamad registreeringud kontrollib nüüd spetsialisti asemel arvuti. Näiteks jäätmekäitluse valdkonnas anname aastas ligikaudu 600 registreeringut, edaspidi tehakse automaatne otsus nendest ligikaudu kolmandikule,“ rõõmustas Rein Kalle. Ettevõtja saab infosüsteemi KOTKAS kaudu esitada digitaalse taotluse mistahes ajal ja kohas. Lihtsamat sorti registreeringu puhul saab ta digitembeldatud loa kohe kätte.

 Ettevõtjad on soovinud, et keskkonnakaitselubade taotlemine ja hilisem aruandlus toimuksid ühes infosüsteemis. Inimesed soovivad saada ka teavet, millised ettevõtted nende kodu lähedal luba taotlevad ja kuidas nad neile seatud keskkonnanõudeid täidavad. Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS ongi loodud selleks, et lihtsustada keskkonnalubade taotlemist, menetlemist ja keskkonnaandmete avalikustamist.

 

Lisateave:
Rein Kalle
Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja
[email protected]
506 3384