Alates 01.03.2022 hakkab kehtima uus keskkonnakompleksloa ja taotluse vorm
18.01.2022 08:44

Alates 01.03.2022 hakkab kehtima uus keskkonnakompleksloa ja taotluse vorm. Kasutusele võetakse ühine keskkonnakaitseloa1 ja taotluse vormikomplekt. Ühtne vormikomplekt lihtsustab ühtsetel alustel keskkonnakaitseloa teenuse arendamist ja rakendamist.

Seoses sellega ei saa alates 01.03.2022 KOTKAS-es sisestada, muuta ega esitada taotluseid vanal vormil, kuna pooleliolevad taotlused suletakse. Poolelioleva menetluse juurde saab lisainfot esitada KOTKAS-es teadete või e-kirja teel loahaldurile või aadressile [email protected].

Kui esmataotluse või muutmistaotluse sisestamine on alles algusjärgus, soovitame võimalusel sisestamine pooleli jätta ja oodata ära uus vorm. On risk, et esitatud taotlus ei ole nõuetekohane ja taotlejal palutakse seda täiendada. Sellisel juhul suunatakse taotleja nagunii uue vormi juurde.

Lähiajal saadetakse KOTKAS-e kaudu kõigile keskkonnakompleksloa omanikele käesoleva muudatuse kohta täiendavat infot.

 

1 Keskkonnakaitseluba jaguneb keskkonnaloaks, keskkonnakompleksloaks ja muuks seadusega ettenähtud loaks.