Kuidas käib keskkonnakaitseloa andmine?
21.07.2022 13:43

Keskkonnaluba on Keskkonnaameti väljastatav luba, millega antakse arendajale õigus kasutada loodusvarasid (nt vett, maavarasid jms), tekitada saasteaineid (nt heitgaase) ja jäätmeid ning arendada majandustegevust.

Keskkonnaluba on üks oluline meede, millega Keskkonnaamet tagab looduskeskkonna hea seisundi ja majandushuvide vahelise tasakaalu. Andes õigusi ja seades isikutele arusaadavaid ning jälgitavaid kohustusi potentsiaalselt olulise keskkonnamõjuga tegevusteks, peab keskkonnakaitselubade süsteem tagama inimese ja tema elukeskkonna kaitse.

Keskkonnakaitseloa andmine võib tunduda aga taotlejale ja menetlusosalisele päris keeruline. Seepärast on Keskkonnaamet visualiseerinud keskkonnakaitseloa andmise käigu, et kõigil selge, kuidas käib keskkonnakaitselubade andmine.

Vaata ja kuula: 
Kuidas käib keskkonnakaitseloa andmine?