KOTKAS detsembri uuendused: otsingud, väljavõtted, heiteallikad
07.12.2022 15:00

KOTKASesse on viidud sisse uuendusi, nende hulgas täienesid Keskkonnakaitselubade otsingute võimalused:

 • Saab vaadata väljastatud keskkonnakaitselubasid ja registreeringuid kaardilt. (Kaardi nupp iga loa taga.)
 • Tehes rippmenüüst valiku lahtris Liik, ilmuvad kitsendatud valikud lähtudes tehtud liigivalikust.
 • Veevõtuga seotud lubasid saab otsida ka puurkaevu katastrinumbri järgi. (Vali valdkond: Vee erikasutus.)
 • saab otsida „seotud objekti“i järgi, sisestades näiteks asula nime.
 • Loa asukoha otsingus saab lisaks varasemale KOV tasemele otsida ka KÜLA tasemel.

Oma lubadest, esitatud deklaratsioonidest, aastaaruannetest väljavõtete tegemise võimaldamine:

 • Saab välja võtta loa masinloetava versiooni. (Sarnaselt taotluse ekspordi võimalusele.)
 • Esitatud deklaratsioonidest PDF ja Excel vormis väljavõtted, perioodipõhise koondi Excel väljavõte.
 • Esitatud deklaratsioonide Excel väljavõtet on võimalik teha deklaratsioonide liikide kaupa.
 • Esitatud aastaaruannetest PDF vormis väljavõtted.

Heiteallikaid ja Airvirot puudutavad muudatused:

 • Heiteallikate sisestamisel taotlusele rakendatakse nüüdsest rohkem automaatkontrolle, näiteks ei saa olla mitu heiteallikat samade koordinaatidega.
 • Täiustatud on kaardirakendusi nii hajumisarvutuste tulemuste kui ka heiteallikate registri vaates.
 • Airviro hajumisarvutuste tulemuste kuvamisel arvestatakse nüüdsest määrusega lubatud ületamiste arvu (nn protsentiile).
 • Taotluse juurde Airviroga hajumisarvutuste tegemisel märgistab KOTKAS nüüdsest ka sisendandmed, mida on arvutuste tegemiseks muudetud, võrreldes heiteallika registri või vastava taotlusega.