Muudatus veesaastetasu deklareerimisel seoses manuste lisamisega
29.12.2022 16:07

Alates 2022. a IV kvartalist ei lisata veesaastetasu deklaratsioonidele manuseid. Palume omaseire andmed (sh analüüsiaktid ja vooluhulga arvutuskäik) esitada KOTKAS kohustuste moodulis seirearuannete alt.

Seirearuannete esitamiseks logige sisse esindusõigusliku isikuna või volitatud kasutajana ja valige peamenüüst: KOHUSTUSED > Vaata loa kohustuse aruandeid > Väljalaskme omaseire.

Omaseire andmeid on võimalik kohustuste moodulist mugavalt kanda veesaastetasu deklaratsioonile, kasutades esitatava deklaratsiooni all olevat nuppu „Lae kogused seirearuandelt“.