Uutele tuulikutele ja tuulikuparkidele kehtestatakse tuulikutasu 1. juulist 2023
22.06.2023 11:16

Uutele tuulikutele ja tuulikuparkidele kehtestatakse tuulikutasu 1. juulist kui jõustuvad muudatused keskkonnatasude seaduses. Juba kasutuses olevaid tuulikuid muudatus ei mõjuta.

Jõustuva redaktsiooniga kehtestatakse tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu ja nõue tuulepargi valdajal esitada kord kvartalis deklaratsioon keskkonnaotsuste infosüsteemi (KOTKAS) kaudu. Selleks, et tuulikutasu maksja saaks deklaratsioone esitada, tuleb Keskkonnaametile esitada teatis.

Tuuleelektrijaama valdaja esitab keskkonnaotsuste infosüsteemi niisuguse tuulepargi andmed, mille eest on kohustus tasuda tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu, viie päeva jooksul tuuleelektrijaama ehitamise alustamise teatise ehitisregistris registreerimisest arvates.

 

Tuulepargi teatise esitamise kohta info ja juhendi leiab siit.