KOTKAS muudatused keskkonnakaitseloa õhuvaldkonna lubade taotlustel 30.06.2023
30.06.2023 15:00

30.06.2023 viiakse KOTKAS keskkonnakaitseloa taotluse õhuvaldkonnas sisse muudatused.

Juurde tekivad mõned uued vormid taotlusesse (aga ka loale), samuti muutuvad osad olemasolevad taotluse vormid (rohkem või vähem). Seetõttu muutub mõneti ka taotluse vormide numeratsioon.
Palun olla siinkohal tähelepanelik! Lisanduvad või muutuvad veel mõned funktsionaalsused ning automaatkontrollid.

Arenduste eesmärk on lihtsustada taotluse koostamist, parandada selle kvaliteeti ja/või viia KOTKAS vastavusse kehtivate määrustega.