Alanud on keskkonnakasutusega seonduvate aastaaruannete esitamise periood
04.01.2018 16:04

Keskkonnaamet tuletab meelde, et alanud on keskkonnakasutusega seonduvate aastaaruannete esitamise periood. Aastaaruannete kaudu kogutakse üleriigiliselt vajalikku keskkonnaalast informatsiooni. Kogutud andmete alusel valmib Eesti keskkonnaseisundi ülevaade ning koostatakse rahvusvahelisi ning siseriiklikke aruandeid ja teabematerjale.

Aruanne tuleb esitada jäätmealase tegevuse, veekasutuse ja välisõhu saastamisega seotud tegevuse kohta ning see on kohustuslik kõikidele isikutele, kellele on väljastatud keskkonnakompleksluba.

Välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruanne tuleb esitada 31 jaanuariks ning veekasutuse aruanne 1 märtsiks infosüsteemis KOTKAS. Jäätmealase tegevuse aruanne tuleb esitada 31. jaanuariks jäätmearuandluse infosüsteemis JATS.

Aastaaruanded on eeltäidetud keskkonnatasu deklaratsioonide andmete alusel. Seega tuleks enne aruannete täitma asumist ära esitada 2017 IV kvartali keskkonnatasu deklaratsioonid.

KOTKASe kaudu kogutakse aruandeid esmakordselt. Tõrgete esinemise korral loodame Teie mõistvale suhtumisele ja palume pöörduda Keskkonnaameti klienditoe poole klienditugi@keskkonnaamet.ee, tel 662 5999.

 

Aruannete esitamise juhised:

KOTKAS juhend: https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/kotkas_aastaaruanded_2017_juhend.pdf

JATS juhend: https://jats.keskkonnainfo.ee/main.php?public=1