Heiteallikas HEIT0008480

L.ÕV.VI-181074 Viljandi Energiabaas OÜ
OÜ Viljandi Naftabaas (11134413)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
kütusemahuti õhutusseade 14 0.20 9.00 0.50 38.00 050402 6469475,592120
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.149 g/s 0.045 t Tavaheide 01.04.2008 - ..