Heiteallikas HEIT0008484

L.ÕV.VI-181074 Viljandi Energiabaas OÜ
OÜ Viljandi Naftabaas (11134413)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
kütusemahuti õhutusseade 3 0.20 9.00 2.00 38.00 050402 6469475,592305
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.596 g/s 0.02 t Tavaheide 01.04.2008 - ..