Heiteallikas HEIT0000018

186754 NCC PO AS
NCC PO AS (10041968)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
A Autotsisternide täitmine diislikütusega A 0.05 3.50 8.49 20.00 050402 6592308,556308
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 13.05.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0319 g/s 0.034 t Tavaheide 13.05.2022 - ..