Heiteallikas HEIT0000019

186754 NCC PO AS
NCC PO AS (10041968)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
C Autotsisternide täitmine bensiiniga C 0.05 3.50 1.13 20.00 050502 6592461,556423
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0274 g/s 0.156 t Tavaheide 13.05.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.8819 g/s 5.204 t Tavaheide 13.05.2022 - ..