Heiteallikas HEIT0000080

L.ÕV.HA-134524 Gomab OÜ
Gomab OÜ (10213010)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi ventilatsioon 3 0.35 8.00 11.50 20.00 060107 6588015,549297
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
110-80-5 Etüültsellosolv (2-Etoksüetanool, Etüleenglükoolmonoetüüleeter) 0.079 g/s Tavaheide 21.08.2006 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.056 g/s Tavaheide 21.08.2006 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.027 g/s Tavaheide 21.08.2006 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.061 g/s Tavaheide 21.08.2006 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.02 g/s Tavaheide 21.08.2006 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.048 g/s Tavaheide 21.08.2006 - ..
8032-32-4 Ligroiin ehk toorbensiin 0.053 g/s Tavaheide 21.08.2006 - ..