Heiteallikas HEIT0000108

L.ÕV.HA-139684 CPI Vertex Estonia OÜ
Vertex Estonia AS (10169711)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri V3 kütteseade K9 0.20 9.00 3.15 180.00 030106 6586999,539092
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0085 g/s 0.006157 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.0016 g/s 4.10549 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0032 g/s 0.00233 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.0008 mg/s 0.000555 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.000006 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.0154 mg/s 0.011094 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0034 mg/s 0.002468 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.000017 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.0015 mg/s 0.001109 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.0005 mg/s 0.000333 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0004 mg/s 0.000277 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0179 g/s 0.0129 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0004 g/s 0.000277 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0005 g/s 0.000333 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0005 g/s 0.000333 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0031 g/s 0.002219 t Tavaheide 15.07.2022 - ..