Heiteallikas HEIT0000119

L.ÕV.HA-143825 ASWEGA AS
ASWEGA AS (10097265)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimine 2 0.56 14.00 17.80 20.00 060108 6587908,543975
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
110-80-5 Etüültsellosolv (2-Etoksüetanool, Etüleenglükoolmonoetüüleeter) 0.086 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.147 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.039 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0.027 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.153 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.131 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.147 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
8032-32-4 Ligroiin ehk toorbensiin 0.12 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..