Heiteallikas HEIT0000127

L.ÕV.HA-144043 DS Smith Packaging Estonia AS
DS Smith Packaging Estonia AS (10421659)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatla korsten K-1 0.60 15.00 9.01 185.00 030103b 6588209,546053
Kuva kaardil
 T 
Aurukatla korsten K-1 0.60 15.00 9.01 185.00 030103b 6588209,546053
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.223 g/s 0.81 t Tavaheide 21.09.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 1 061.094 t Tavaheide 21.09.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.156 g/s 0.568 t Tavaheide 21.09.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 21.09.2023 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.001 mg/s 0.002 kg Tavaheide 21.09.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 21.09.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.001 mg/s 0.002 kg Tavaheide 21.09.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 21.09.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 21.09.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 21.09.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks Tavaheide 21.09.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.003 g/s 0.01 t Tavaheide 21.09.2023 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks Tavaheide 21.09.2023 - ..
BC Tavaheide 21.09.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 g/s 0.038 t Tavaheide 21.09.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 g/s 0.009 t Tavaheide 21.09.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 g/s 0.009 t Tavaheide 21.09.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.002 g/s 0.009 t Tavaheide 21.09.2023 - ..