Heiteallikas HEIT0000251

L.ÕV.HA-171419 KROONING AS
KROONING AS (10017303)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Autode tankimine V-2 0.50 10.00 5.10 20.00 050503 6582759,537714
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.201 g/s 2.095 t Tavaheide 04.01.2008 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.006 g/s 0.065 t Tavaheide 04.01.2008 - ..