Heiteallikas HEIT0000278

L.ÕV.HA-186363 Tiskre Kommunaal OÜ
Tiskre Kommunaal OÜ (10933738)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
1. katlamaja korsten 1 0.25 16.00 9.99 180.00 020103b 6588595,531807
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.05 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.05 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..