Heiteallikas HEIT0000280

L.ÕV.HA-186562 Nurmiko AS
Nurmiko AS (10074258)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
1.katlamaja korsten (maagaasil töötavad katlad) 1 0.56 6.00 9.90 180.00 020302b 6574957,535704
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.252 g/s 2.218 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 2 063.10 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.252 g/s 2.218 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.148 g/s 0.017 t Tavaheide 24.11.2009 - ..