Heiteallikas HEIT0000281

L.ÕV.HA-186562 Nurmiko AS
Nurmiko AS (10074258)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
2.katlamaja korsten (põhul töötav katel) 2 0.35 12.00 4.45 180.00 020302b 6574944,535691
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.094 g/s 1.80 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.94 g/s 18 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.188 mg/s 3.60 kg Tavaheide 24.11.2009 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.094 mg/s 1.80 kg Tavaheide 24.11.2009 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.47 mg/s 9 kg Tavaheide 24.11.2009 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0094 g/s 0.18 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.94 g/s 18 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.045 g/s 0.864 t Tavaheide 24.11.2009 - ..