Heiteallikas HEIT0000282

L.ÕV.HA-186562 Nurmiko AS
Nurmiko AS (10074258)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
3. katlamaja korsten (põhul töötav katel) 3 0.35 11.50 1.35 180.00 020302b 6574946,535684
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.028 g/s 0.60 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.28 g/s 6 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.056 mg/s 1.20 kg Tavaheide 24.11.2009 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.028 mg/s 0.60 kg Tavaheide 24.11.2009 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.14 mg/s 3 kg Tavaheide 24.11.2009 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0028 g/s 0.06 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0134 g/s 0.288 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.28 g/s 6 t Tavaheide 24.11.2009 - ..