Heiteallikas HEIT0000283

L.ÕV.HA-186562 Nurmiko AS
Nurmiko AS (10074258)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
1.katlamaja lisakatla korsten 4 0.50 12.00 4.43 180.00 020302b 6574953,535710
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.1804 g/s 7.71 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 1.804 g/s 77.10 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.1082 mg/s 4.626 kg Tavaheide 24.11.2009 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.0036 mg/s 0.1542 kg Tavaheide 24.11.2009 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.018 g/s 0.771 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.433 g/s 18.504 t Tavaheide 24.11.2009 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0866 g/s 3.7008 t Tavaheide 24.11.2009 - ..