Heiteallikas HEIT0000308

L.ÕV.HA-192197 Värvaltrans OÜ
Värvaltrans OÜ (10407085)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri nr 2 põleti korsten K3 0.50 7.50 0.66 180.00 020106 6589263,548887
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.016 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.016 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..