Heiteallikas HEIT0000311

L.ÕV.HA-192197 Värvaltrans OÜ
Värvaltrans OÜ (10407085)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri nr 2 ventilatsioon V3 0.35 7.50 69.33 30.00 060102 6589260,548886
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.000007 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.009 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.0005 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.0002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Akrülaadid Akrülaadid 0.0003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.00003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.03 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.069 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Metakrülaadid Metakrülaadid 0.0001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..