Heiteallikas HEIT0000314

L.ÕV.HA-192197 Värvaltrans OÜ
Värvaltrans OÜ (10407085)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvilabori ventilatsioon V6 0.30 7.50 1.57 20.00 060102 6589264,548890
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-94-1 Tsükloheksanoon Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.0002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.00001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.00002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.00002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Akrülaadid Akrülaadid Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Metakrülaadid Metakrülaadid Tavaheide 01.01.2019 - ..