Heiteallikas HEIT0000318

L.ÕV.HA-193143 UNELMAUTO AS
UNELMAUTO AS (11284940)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri väljatõmme 3 0.79 10.00 18.14 60.00 060102 020106 6587736,544658
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.016 g/s 0.141 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.011 g/s 0.081 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
110-80-5 Etüültsellosolv (2-Etoksüetanool, Etüleenglükoolmonoetüüleeter) 0.003 g/s 0.018 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.009 g/s 0.067 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.011 g/s 0.082 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.016 g/s 0.141 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.005 g/s 0.034 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.012 g/s 0.087 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
75-04-7 Etüülamiin (Aminoetaan) 0.0002 g/s 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.0002 g/s 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
8032-32-4 Ligroiin ehk toorbensiin 0.042 g/s 0.301 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
85-44-9 Ftaalanhüdriid (Ftaalhappe anhüdriid) 0.0002 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.009 g/s 0.062 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s 0.009 t Tavaheide 01.01.2019 - ..