Heiteallikas HEIT0000327

L.ÕV.HA-194360 ELVESO AS
ELVESO AS (10096975)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatla korsten 2 0.40 24.00 12.60 180.00 010203b 6580309,552306
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.489 g/s 1.556 t Tavaheide 25.06.2018 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.326 g/s 1.038 t Tavaheide 25.06.2018 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.163 mg/s Tavaheide 25.06.2018 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks Tavaheide 25.06.2018 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.026 mg/s Tavaheide 25.06.2018 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.078 mg/s Tavaheide 25.06.2018 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 25.06.2018 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.011 mg/s Tavaheide 25.06.2018 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.052 mg/s Tavaheide 25.06.2018 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.016 mg/s Tavaheide 25.06.2018 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.945 mg/s Tavaheide 25.06.2018 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 1.257 g/s 4 t Tavaheide 25.06.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 g/s 0.011 t Tavaheide 25.06.2018 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.326 g/s 1.038 t Tavaheide 25.06.2018 - ..