Heiteallikas HEIT0000336

L.ÕV.HA-201013 ABC MOTORS AS
ABC MOTORS AS (10844561)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimisjaoskonna ventilatsioon 3 0.60 10.00 22.12 20.00 060102 6588108,538950
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.115 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..