Heiteallikas HEIT0000338

L.ÕV.HA-201013 ABC MOTORS AS
ABC MOTORS AS (10844561)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Autode mootorite reguleerimine 5 0.60 6.00 17.69 20.00 020106 6588099,538958
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.015 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.04 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.025 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..