Heiteallikas HEIT0000357

L.ÕV.HA-43464 Kinksel Puit OÜ
Kinksel Puit OÜ (10309342)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi ventilatsioon 2 0.40 5.00 11.44 20.00 060107 6582810,537379
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
110-80-5 Etüültsellosolv (2-Etoksüetanool, Etüleenglükoolmonoetüüleeter) 0.018 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.021 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.01 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.007 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.014 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
8032-32-4 Ligroiin ehk toorbensiin 0.019 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..