Heiteallikas HEIT0000363

L.ÕV.HA-43626 Tallinna Linnatransport AS
Tallinna Linnatranspordi AS (10312960)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskohtade ventsüsteem 3 0.56 12.00 4.18 50.00 060108 6587050,542289
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
110-80-5 Etüültsellosolv (2-Etoksüetanool, Etüleenglükoolmonoetüüleeter) 0.13 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.212 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.053 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.076 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.039 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.024 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.118 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
79-41-4 Metakrüülhape (2-Metüülpropeenhape) 0.043 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
8032-32-4 Ligroiin ehk toorbensiin 0.267 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..