Heiteallikas HEIT0000480

L.ÕV.HA-54529 MDC Max Daetwyler Eesti AS
MDC Max Daetwyler Eesti AS (10031556)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri väljatõmme 4 0.80 8.50 9.91 22.50 060108 060204 6588106,547803
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.07 g/s 0.555 t Tavaheide 17.01.2022 - ..
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.006 g/s 0.018 t Tavaheide 17.01.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.151 g/s 8.303 t Tavaheide 17.01.2022 - ..
108-95-2 Fenool (Hüdroksübenseen) 0.004 g/s 0.004 t Tavaheide 17.01.2022 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.083 g/s 3.598 t Tavaheide 17.01.2022 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.189 g/s 2.37 t Tavaheide 17.01.2022 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.10 g/s 0.099 t Tavaheide 17.01.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.053 g/s 1.186 t Tavaheide 17.01.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.211 g/s 11.228 t Tavaheide 17.01.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.313 g/s 22.317 t Tavaheide 17.01.2022 - ..