Heiteallikas HEIT0000510

L.ÕV.HA-56331 STEELMAN OÜ
STEELMAN OÜ (10725023)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V1 Ventilatsiooni väljatõmme V1 0.60 12.00 5.85 20.00 060314 6558711,564746
Kuva kaardil
 T 
V1 Ventilatsiooni väljatõmme V1 0.60 12.00 5.85 20.00 060314 6558711,564746
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (vinüületeen, vinüülbenseen) 0.50 g/s 0.908 t Tavaheide 02.11.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.063 g/s 0.475 t Tavaheide 02.11.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 02.11.2023 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 02.11.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.818 g/s 1.875 t Tavaheide 02.11.2023 - ..