Heiteallikas HEIT0000510

L.ÕV.HA-56331 STEELMAN OÜ
STEELMAN OÜ (10725023)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V1 Ventilatsiooni väljatõmme V1 0.60 12.00 5.85 20.00 060314 6558711,564746
Kuva kaardil
 T 
Ventilatsiooni väljatõmme 1 0.70 12.00 5.85 20.00 060314 6558711,564746
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (vinüületeen, vinüülbenseen) 0.047 g/s Tavaheide 08.06.2006 - ..
591-78-6 Metüül-n-butüülketoon (2-heksanoon) 0.0013 g/s Tavaheide 08.06.2006 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.25 g/s Tavaheide 08.06.2006 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.042 g/s Tavaheide 08.06.2006 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.048 g/s Tavaheide 08.06.2006 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.031 g/s Tavaheide 08.06.2006 - ..
Ftalaadid Ftalaadid 0.0017 g/s Tavaheide 08.06.2006 - ..