Heiteallikas HEIT0000579

L.ÕV.JÕ-143891 "Valmeco" AS
"Valmeco" AS (10051004)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaatori heitetoru (puiduviimistlus) 002 0.80 10.00 15.10 20.00 060107 6513986,639355
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-51-6 Bensüülalkohol 0.021 g/s 0.12 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
111-76-2 2-butoksüetanool 0.078 g/s 0.266 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
112-34-5 2-(2-butoksüetoksü)etanool 0.089 g/s 0.195 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-43-5 2-aminoetanool (etanoolamiin) 0.025 g/s 0.192 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
34590-94-8 Dipropüleenglükoolmetüüleeter (DPGME) 0.055 g/s 0.041 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
57-55-6 1,2-propaandiool (propüleenglükool) 0.096 g/s 0.063 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.208 g/s 0.564 t Tavaheide 01.01.2019 - ..